Kontakt Sekcja Sport

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
SEKCJA SPORT

Sekcja Sport Judo:
tel: +48 514-797-199
e-mail: judo@sekcjasport.pl

 

Sekcja Sport Modern Jazz, Dancehall i Akrobatyka:
tel: +48 886-539-379
e-mail: taniec@sekcjasport.pl

 

Sekcja Sport Biuro:
tel: +48 575-870-716
e-mail: biuro@sekcjasport.pl

 

UL. WSPÓŁCZESNA 3D/59
80-180 BORKOWO

NIP: 60-40-18-53-74
REGON: 367-536-510

KONTO BANKOWE KLUBU:
ALIOR BANK: 49-2490-0005-0000-4500-8898-5744

Napisz do nas:


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego w celach bezpośrednio związanych z prowadzeniem zajęć Sportowych oraz rozumiem, iż zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) od 25 maja 2018 r. przysługują mi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Uczniowski Klub Sportowy Sekacja Sport danych osobowych, który Administratorem jest Radosław Przytulski, kontakt: sekcjasportbiuro@gmail.com.
W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania oraz utracie członkostwa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zaprzestania brania udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych Rozumiem, iż dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie do podmiotów współpracujących takich jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
Zgodnie z RODO przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do danych swoich i mojego dziecka/podopiecznego,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) danych swoich i mojego dziecka/podopiecznego,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 


Oferta: judo dla dzieci borkowo, judo dla dzieci gdańsk łoskowice, judo dla dzieci pruszcz gdański, akrobatyka dla dzieci gdańsk, akrobatyka dla dzieci gdańsk osowa, akrobatyka dla dzieci osowa gdańsk, nauka tańca dla dzieci gdańsk, nauka tańca dla dzieci gdańsk oliwa, nauka tańca dla dzieci gdańsk osowa, nauka tańca dla dzieci gdańsk przymorze, nauka tańca dla dzieci oliwa gdańsk, nauka tańca dla dzieci osowa gdańsk, nauka tańca dla dzieci przymorze gdańsk, nauka tańca przymorze, szkoła tańca dla dzieci gdańsk, szkoła tańca dla dzieci gdańsk oliwa, szkoła tańca dla dzieci gdańsk osowa, szkoła tańca dla dzieci gdańsk przymorze, szkoła tańca dla dzieci gdańsk zaspa, szkoła tańca dla dzieci oliwa gdańsk, szkoła tańca dla dzieci osowa gdańsk, szkoła tańca dla dzieci przymorze gdańsk, szkoła tańca dla dzieci zaspa gdańsk, taniec dla dzieci gdańsk, taniec dla dzieci gdańsk oliwa, taniec dla dzieci gdańsk osowa, taniec dla dzieci gdańsk przymorze, taniec dla dzieci gdańsk zaspa, taniec dla dzieci oliwa gdańsk, taniec dla dzieci osowa gdańsk, taniec dla dzieci przymorze gdańsk, taniec dla dzieci zaspa gdańsk, zajęcia judo dla dzieci borkowo, zajęcia judo dla dzieci gdańsk łoskowice, zajęcia judo dla dzieci łoskowice gdańsk, zajęcia judo dla dzieci pruszcz gdański, zajęcia sportowe dla dzieci borkowo, zajęcia sportowe dla dzieci gdańsk, zajęcia sportowe dla dzieci pruszcz gdański