Zapisz się

Jeśli chcesz wziąć udział w pierwszym DARMOWYM treningu Sekcji Sport wypełnij poniższy formularz.


judomodern jazzdancehallakrobatyka


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego w celach bezpośrednio związanych z prowadzeniem zajęć Sportowych oraz rozumiem, iż zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) od 25 maja 2018 r. przysługują mi określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Uczniowski Klub Sportowy Sekacja Sport danych osobowych, który Administratorem jest Radosław Przytulski, kontakt: sekcjasportbiuro@gmail.com.
W każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania oraz utracie członkostwa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zaprzestania brania udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowych Rozumiem, iż dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie do podmiotów współpracujących takich jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
Zgodnie z RODO przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do danych swoich i mojego dziecka/podopiecznego,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) danych swoich i mojego dziecka/podopiecznego,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego